Melakukan tugas yang baik, langkah hati-hati yang diambil Sucker Punch sembari aktif berdiskusi dengan SIE Japan untuk memastikan mereka mampu merepresentasikan kisah yang diambil dari kejadian historis yang melibatkan Negeri Sakura ini dengan penuh rasa hormat, memang pantas diacungi jempol.